زمان فرستادن کودک به مهد
کی بچه رو به مهد کودک ببریم؟از چند سالگی کودک به مهدکودک می رود

مهد کودک

روند یادگیری در مهد کودک با اولین روزرفتن به مهد کودک شروع می شود وبه همراه آن مسلم است که آمادگی برای رفتن به مدرسه نیز شروع می شود آخرین سال مهد کودک خیلی مهم است زیرا کودکان در آنجا حمایت خاص برای گذر از مهد کودک به مدرسه دریافت می کنند

آخرین سال الزامی مهد کودک

برای اینکه این شانس یادگیری را برای همه کودکان امکان پذیر کنیم وبه این ترتیب شانس برابر برای همه آنها بوجود بیاوریم، سال آخر مهد کودک قبل از مدرسه الزامی می باشد وظیفه رفتن به مهد کودک در سال قبل از مدرسه شامل 16 ساعت حضور در هفته در حد اقل 4 روز موقع ساعات12-8 یادگیری در سال آخر مهد کودک

 

“برنامه های یادگیری مخصوص “بچه های بزرگتر

فعالیتهایی برای همراهی تربیتی دوره گذر بعنوان مثال:صحبت با کودکان در باره این موضوع، صحبت با والدین ،جلسات والدین، همکاری با مدرسه
گفتگوهای لزم در مورد سوالت مربوط به ورود به مدرسه کودکان مهد کودکی هنگام بازدید از مدرسه در چهارچوب یک پروژه مشترک

 

گفتگوهای مرحله گذر

در مورد اکثر کودکان گذر از مهد کودک به مدرسه بدون مشکل انجام می شود در صورت وجود سوال در مورد رشد فرزندتان و مدارس مختلف میتوان یک مشورت انجام داد.

چه کسی در گفتگو شرکت میکند؟

در گفتگو ، والدین و مسئولین مهد کودک و مدرسه شرکت می کنند. در صورت لزوم میتوانند افرادی که با کودکتان در تماس می باشند نیز در این گفتگو شرکت کنند

چطور گفتگو بوجود می آید؟

اگر شما بعنوان والدین یک گفتگو لازم دارید، لطفا با مدیر مهد کودک در میان بگذارید. او قدمهای بعدی را برمی دارد.اگرگفتگو را مهد کودک یا مدرسه بخواهند، آن را با شما در میان می گذارند.اگر شما با یک گفتگو موافقت کنید، با شما یک وقت هماهنگی میکنند

 

گفتگو شامل چه مسائلی می باشد؟

صحبت در مورد مرحله رشد کودک، .نقاط مثبت او کدام است؟ در چه مواردی به کمک احتیاج دارد؟ چه چیز لازم دارد که بتواند خوب یاد بگیرد؟
اطلاعات و یاری برای تصمیم گیری های مربوط به شروع مدرسه در صورت لزوم اقدامات یا شرایط خاص، می توان آنها را با یکدیگربرنامه ریزی کرد .

 

مرحله شروع مدرسه

قدم اول
اسم نویسی در مدرسه
اگر کودک شما ششمین سال زندگی را تمام کرده است،  باید به مدرسه برود.، در مدرسه پذیرفته می شود و مطابق با استعدادها و تواناییهایش حمایت می شود معرفی کودکتان در مدرسه(اسم نویسی) در مدرسه نزدیک محل زندگیتان انجام می شود.اینکه اسم نویسی در مدرسه در چه تاریخی انجام می شود وشما چه مدارکی باید ارائه دهید را از مدرسه  مطلع میشوید مهم است که فرزندتان را برای اسم نویسی در مدرسه همراه خود ببرید.به دلیل پذیرش درمدرسه و برای آشنا شدن متقابل کودک و مدرسه وهم چنین برآورد کردن اولیه ، که آیا فرزندتان قادر به دنبال کردن درسهای کلاس اول می باشد بدون اینکه به او فشار آورده شود در اولین هفته های مدرسه کودک باید فرصت و وقت کافی پیدا کند تا با کودکان دیگر و معلمان آشنا شود،هم چنین به ساختمان مدرسه و زمان بندی روزمره عادت کند

شروع مدرسه

یک شروع خوب در مدرسه روی روند بعدی مدرسه رفتن و علاقه به یادگیری، تاثیر مثبت می گذارد یک شروع خوب در مدرسه برای همه کودکان
کودکان در سرعت و آمادگی یادگیری، قابلیت برقراری ارتباط و استقلال شخصی متفاوت می باشند.آنهاعلایق مختلفی دارند وتجارب مختلفی به همراه می آورند معلم به این شرایط خاص یادگیری هر کودک توجه کرده و آن را در کلاس درس مورد نظر قرار می دهد کودکان به مرور زمان از اشکال آشنای بازی و یادگیری به سوی صورت جدید یادگیری هدایت می شوند مرحله شروع اولیه در مدرسه به کودک این امکان را می دهد که بر اساس سرعت یادگیری اش درسهای 2 کلاس اول مدرسه را در 3 سال یادبگیرد.اگر معلوم شود که کودک با درسهای کلاس اول زیر فشار می باشد یا خواهد بود، می توان او را به کلاس پیش دبستانی فرستاد کلاس پیش دبستانی به عنوان قسمتی از کلاس اول می باشد ومی تواند،بعنوان یک کلاس مستقل یا به همراه کلاس اول و دوم تدریس شود رفتن به کلاس پیش دبستانی بعنوان یک کلاس درسی درمدت وظیفه رفتن به مدرسه بحساب می آید برای اینکه جلوی فشار زیاد روی کودک یا تکالیف کم ونامتناسب گرفته شود، تغییر دادن کلاس درسی حتی در حین سال تحصیلی نیز امکان پذیر است .مهد کودک- مکانی برای بازی، یادگیری واحساس راحتی کردن در ابتدای کودکی اساس وپایه های یادگیری گذاشته می شود.مهد کودک نقش اساسی و مهمی در راه تحصیلی کودکان بعهده دارد

برنامه تحصیلی

نشان میدهد،چطور کودکان در مهدکودک در فرایند رشدشان حمایت و شکوفا می شوند پایه ای برای کار تربیتی با کودکان است کار و پروسه تحصیلی در مهد کودک را بررسی می کند حاوی نظریه ها و دستورالعمل های تربیتی است پلی میان مهد کودک و مدرسه ارائه می دهد راجع به بخش های تحصیلی که در برنامه تحصیلی عنوان شده است، در صفحه های آینده توضیحات و مثال هایی می یابید که نشان می دهند چطور کودکان در فرایند رشدشان حمایت و شکوفا می شوند .

بازی در مهد کودک

بازی کردن از کارهای اصلی کودکان می باشد.متخصصان اعتقاد دارند که کودکان تا پایان سن شش سالگی(باید) حدود 15000 ساعت بازی کنند.این برابر با حدود 7-8 ساعت در روز می باشد زیرا بازی نه تنها لذتبخش است، بلکه راه مناسب کودک است برای اینکه توانائیها وقابلیت هایی را یاد بگیرد و تمرین کند احساسات بوجود آمده را هضم کند بر اختلافات چیره شود استقامت و پشتکار، قابلیت تمرکز ووضعیت کاری خوب را یاد بگیرد رفتارهای اجتماعی مناسب یاد بگیرد بعنوان مثال:گوش کردن، به قول و قرار عمل کردن تاثیرات مختلف را هضم کند و بفهمد توانایی های بدنی و احساسات جسمی را بهبود بخشد رفتارهای مختلف را امتحان کند

چیزهای ناملموس را درک کند کودکان در بازی تجارب اساسی برای توانایی های لزم در مدرسه را کسب می کنند دو مثال در این مورد در بازی با شن وماسه و آب کودکان تجربه هایی در مورد مقدارها را کسب می کنند.شناختی که که از این طریق به دست می آورند، به آنها کمک می کند تا تکالیف ریاضیات را حل کنند.با توپ بازی کودکان یاد می گیرند که حرکت دست و چشم خود را با یکدیگر هماهنگ کنند-این امر، اساس مهمی برای پروسه خواندن و نوشتن می باشد با فرزند خود وجوه مختلف بازی را تجربه کنید:در نقشی بازی کردن، با اشکال مختلف بازی کردن، یک سد ساختن، با سنگ ها نقش هایی ساختن، بازی های با کارت و روی تخته، بازی های آواز خواندن، رقصیدن وشعروغیره بازی کردن، یاد گرفتن است

مهد کودک
خانواده
مدرسه
تجربه های بازی و یادگیری در مهدکودک
اشکال بازی آزاد وهدایت شده
بازی های ادراکی و اکتشافی
بازی های موسیقی و سازندگی
بازی های ساختن چیزها
بازی های استراتژیکی
بازی های تحرکی و مهارت
بازی های عروسکهای انگشتی و دستی
بازی نقش های مختلف
بازی های خود را تخلیه کردن و آرامش داشتن
بازی های کلمی،شعرها،معما،کتابهای تصویری
بازی های گروهی
بازی های رو میزی و با قواعد
به این ترتیب از کودکتان در خانواده حمایت می کنید به فرزندتان وقت کافی برای بازی کردن بدهید تا تجربه هایی را که کسب می کند، تعمق بخشد بگذارید بازی اش را تمام کند اگر در یک بازی غرق شده است به او امکان برقراری ارتباط با کودکان دیگر را بدهید.فرزندتان در بازی با کودکان دیگرشیوه رفتارهای اجتماعی را یاد می گیرد وتمرین می کند انگیزه کشف وتعمق او را حمایت کنید.کودکتان به موقعیت هایی احتیاج دارد که امتحان کند، جستجو کند، پیدا کند، جمع کند و مرتب کند تکالیف رشدی و یادگیری در مدرسه قابلیت ها و توانائیهای کسب شده دربازی اساس نکات زیر می باشند یادگیری تکنیک های فرهنگی بنیادی(خواندن،نوشتن،حساب کردن
شکوفایی شادی از یادگیری و یادگیری روش مناسب یادگیری در مورد استقامت، تمرکز، دقت، توجه، آمادگی به کمک و ملاحظه و مراعات دیگران توانایی های رفتار اجتماعی(همکاری،قبول کردن و توسعه قواعد و معیارها

لطفا نظرخود را باما در میان بگذارید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵