تاثیر تحرک و جنب و جوش
تحرک كودك و جنب و جوش وتاثير بر سلامت کودک – سلامتي و جنب و جوش

تحرک و جنب و جوش و سلامتی

تحرک كودك باعث ميشود کنترل روی بدن خود را بهبود بخشند و عضلات و مفاصل خود راتقویت کند.این مسئله نه تنها برای سلامتی آنها خوب است، بلکه در وحله بعد اساس یادگیری های بعدی آنها می باشد زندگي محدودیت های فضایي و زماني بيشتري را براي كودكان و بازي آنها ایجاد كرده كه موجب شده تا روش بازي آنها كاملًا متفاوت از نسل قبل شود. رواج بازی های كامپيوتري بين بيش از 80 درصد كودكان امروز، این مسئله را ثابت و لزوم راه حل های شهرسازانه را در شهرهاي معاصر براي اختصاص فضاي مناسب براي این قشر سنی ایجاب می كند.در طراحي فضاهاي بازي به مقایسه این دو پرداخته و با اثبات فرضياتي كه انتظارات كودكان امروز از فضاي بازي را فراتر از تاب و سرسره های سنتي دانسته و آن را نيازمند بازنگري می بيند و تأثير محيط كالبدي را روي تحرک كودك , بازي كودكان و فعاليت فيزیكي آنها تأیيد می كند، سعي در ارایه اصول و نگرشي نو در باب طراحي فضاهاي بازي كودكان خصوصاً گروه سني 5 تا 12 سال دارد. نگرشي كه طراحي زمين های بازي معاصر را بر اساس شناخت نياز كودكان امروز و ارتقاي كيفيت محيط شهري هدف غایي خود قرار می دهد تا فرصت های بازي كيفي را از طریق فرایند آگاهانه ایجادكند

 

زندگانی هر روز فرزندان را به مبارزه می طلبد:از پله بالا رفتن، از روی چاله ها پریدن، دویدن، هیاهو کردن وبازی کردن به
آنها فرصت کشف کردن دنیا را می دهد
کودکان سعی می کنند در جریان بزرگ شدنشان این کارها را ادامه دهند و بهبود ببخشند. در این حال آنها زرنگ تر و ماهرتر
می شوند
کودکان به فضای بیشتر نیاز دارند تا خلاقیت حرکتی خود را به راحتی پیدا و تجربه کنند

آموزش های احساسی و تحرک كودك روی رشد تاثیر دارند. هر چه بیشتر در آموزش به آنها توجه شود، دانش آنها پایدارتر و
محکم تر خواهد شد.در روند یادگیری، همیشه درک کردن، احساس کردن، فکر کردن و عمل کردن دخالت
دارند
بچه ها با تحرک یاد می گیرند چطور با بدن خود رفتار کنند، با اشیا مختلف دست بکار شوند واز آنها درست استفاده
کنند.در جمع بایکدیگر، در کنار هم و برای یکدیگربه هنگام بازی های حرکتی تجربه اجتماعی باارزشی
کسب می کنند

تجربه بازی و آموزش در مهد کودک

امکانات حرکتی مختلف یادگیری با تمام حواس را راحت می کنند
امکانات حرکتی ازکارهای اساسی در برنامه روزمره مهد کودک می باشد چه درفضای داخل و چه در فضای باز مثل”بازی
های دویدنی، پریدنی، مهارتی و تعادلی، تاب خوردن، سرخوردن،غلتیدن، لیز دادن
سرزمین های حرکتی” در فضای بسته،یعنی با وسایل داخل سالن ورزش چالش ها و بازی های مختلف آماده کردن، یا در”
طبیعت این امکان را به تحرک كودك بچه ها می دهند تا شکل های مختلف حرکتی را تجربه کنند، تمرین کرده و به آنها
ادامه دهند
به این صورت از فرزندتان در خانواده حمایت می کنید
از موقعیت های روزانه برای تحرک استفاده کنید مثل” از پله بال رفتن، راه به نانوایی یا مهدکودک
روزانه به فرزندتان موقعیت بسر بردن در فضای آزاد را بدهید،مثل” درحیاط، در جای بازی کودکان، در پارک، در استخر،
در مزرعه و جنگل

وسايل بازي چرخدار

دوچرخه و سه چرخه.وسایل ایده آل چرخدار می باشند
تحرک كودك در فضای بسته مثل”توپ های بزرگ، تشک های پریدنی، تاب ها، ترامپولین(صفحه بال پایین پریدن)، صندلی، طناب
های بال رفتن، جعبه های بزرگ، پتوها و غیره به تحرک وا می دارند و دعوت می کنند
تکالیف رشدی و یادگیری در مدرسه
شادی از بازی و تحرک را حفظ کردن و توسعه بخشیدن
علیق خاص حرکتی را در زنگ ورزش دنبال کردن
رفتارهای اجتماعی را از طریق تحرک كودك و بازي دسته جمعی امتحان کردن
توسعه خودآگاهی بدنی
حمایت از امکانات تحرکی مختلف در برنامه روزمره ودر ورزش
خود را از طریق تحرک كودك ابراز کردن
بهبود هماهنگی بدنی
تشویق به رفتار آگاه به تندرستی

 

بخش تحصیلی زیبایی شناسی و آفریدن
قدرت خلاقیت یعنی مدل های فکری و عملی آشنا را زیر سوال بردن وراه حل های تازه ای جستن.این قابلیت در آینده نیز،
در مدرسه و در شغل بخصوص هنگام حل مشکلات خیلی کمک می کند
چطور می توان قدرت خلاقیت را حمایت کرد؟
لحظات خلاقیت را تشخیص دادن
هر کودکی دارای قدرت خلقیت است – به روش خاص خودش.”وجه خلق” فرزندتان را کشف کنید
موقعیت ارائه دادن
اگر به کودکان وسایل و انگیزه داده شود، کنجکاوی آنها تحریک می شود.آنها شروع می کنند به امتحان کردن، به آزمایش
کردن و چیز های جدید درست کردن
برای این مسئله خیلی وقتها حتی چند جعبه و چسب یا قوطی هایی که مثل” به یک وسیله موسیقی تبدیل میشوند، کافی هستند
اجازه دادن
ضرب المثلی که می گوید”هر جا چوب ببرند،خرده اره میریزد” را همینطوردر نظر بگیرید.کودکان وقت لازم دارند و گاهی
“نامرتبی”، برای اینکه چیزی بوجود بیاید

 

 

فقط حاضر بودن و راهنمايي كردن

هنر بزرگ بزرگسالان در این است که فقط در کنار کودک حضور داشته باشند، بدون اینکه در پروسه خلقانه اش مزاحمت
ایجاد کنند.فقط همان قدر کمک کنید که لازم است و از ابراز نظر خود در مورد اینکه چه چیزی “قشنگ”
و”صحیح”است، خودداری کنید.فقط در این صورت کودک می تواند راه خود را برود از تصحیح اجتناب کردن
با سنجش انتقادی از کودک، او حس خود را برای قضاوت خویش و در بیشتر موارد همچنین شادی از خلاقیت خود را از
دست می دهند
برای ساخته ها ارزش قائل شدن
یک ساخته کودک را در جایی قرار دادن، جای قشنگی برای نقاشی کودک پیدا کردن و ساخته های آنها را در جایی محافظت
کردن ، به کودکان نشان می دهد که آنها چیزهای با ارزشی خلق کرده اند که می توانند به آنها افتخار کنند
هنر را تجربه کردن
برخورد با هنر و هنرمندان می تواند حواس کودکان را تیز کند، تخیلات آنها را برانگیزد وبه آنها الهام دهد تا آثاری از خود
خلق کنند
”کودکان آرشیتکت های آینده می باشند”

تجربه های تحرک كودك حين بازی و یادگیری در مهد کودک
طرح سازی و زیبایی سازی، طراحی، نقاشی، کار با گل، چوب، ماسه، کارتون، پارچه ها، کاموا، مواد طبیعی
برنامه های موسیقی و ریتمی ، آواز خواندن، بکاربردن آلت موسیقی، آزمایش های آوایی
رقص، تحرک خلق
نقش بازی، تئاتر ، قسمت های نقش بازی، لباس عوض کردن، سایه بازی، عروسک های دستی، داستانهای خود را بازی
کردن
ارتباط خلق با زبان ، قصه ها و قافیه ها اختراع کردن
توضیح کارهای هنری، هنرمندان، موضوعات فرهنگی خود و فرهنگ های دیگر
به این صورت از فرزندتان در خانواده حمایت می کنید
جاهایی درست کنید که فرزندتان با آزادی خلاقیتش را تجربه کند ، زیردستی برای کار روی میز یا زمین، “نیمکت کاری”،
فضا برای تحرک، سروصدا کردن و خود را کثیف کردن
مواد لازم را در اختیارش قرار دادن ، جعبه های قدیمی، رول ها، پارچه ها، طناب ها، کاتالوگ ها، چسب ها، نوارچسب،
رنگ ها، مدادها، قلم موها، خمیر بازی، قیچی ها، لوازم خانه سازی، سنگ ها ،بلوط
به ایده ها، راه حل ها و اجناس خلق اهمیت دادن مثل” کلمات خنده داروخاص، اشکال جدید و مختلف ملق زدن
به برنامه های تئاتر، موسیقی و رقص رفتن

لطفا نظرخود را باما در میان بگذارید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵