تاثیر تحرک و جنب و جوش
تحرک کودک و جنب و جوش وتاثیر بر سلامت کودک – سلامتی و جنب و جوش

تحرک و جنب و جوش و سلامتی

تحرک کودک باعث میشود کنترل روی بدن خود را بهبود بخشند و عضلات و مفاصل خود راتقویت کند.این مسئله نه تنها برای سلامتی آنها خوب است، بلکه در وحله بعد اساس یادگیری‌‌‌های بعدی آنها می‌باشد زندگی محدودیت‌‌‌های فضایی و زمانی بیشتری را برای کودکان و بازی آنها ایجاد کرده که موجب شده تا روش بازی آنها کاملًا متفاوت از نسل قبل شود. رواج بازی‌‌‌های کامپیوتری بین بیش از 80 درصد کودکان امروز، این مسئله را ثابت و لزوم راه حل‌‌‌های شهرسازانه را در شهرهای معاصر برای اختصاص فضای مناسب برای این قشر سنی ایجاب می‌کند.در طراحی فضاهای بازی به مقایسه این دو پرداخته و با اثبات فرضیاتی که انتظارات کودکان امروز از فضای بازی را فراتر از تاب و سرسره‌‌‌های سنتی دانسته و آن را نیازمند بازنگری می‌بیند و تأثیر محیط کالبدی را روی تحرک کودک , بازی کودکان و فعالیت فیزیکی آنها تأیید می‌کند، سعی در ارایه اصول و نگرشی نو در باب طراحی فضاهای بازی کودکان خصوصاً گروه سنی 5 تا 12 سال دارد. نگرشی که طراحی زمین‌‌‌های بازی معاصر را بر اساس شناخت نیاز کودکان امروز و ارتقای کیفیت محیط شهری هدف غایی خود قرار می‌دهد تا فرصت‌‌‌های بازی کیفی را از طریق فرایند آگاهانه ایجادکند

 

زندگانی هر روز فرزندان را به مبارزه می‌طلبد:از پله بالا رفتن، از روی چاله‌ها پریدن، دویدن، هیاهو کردن وبازی کردن به
آنها فرصت کشف کردن دنیا را می‌دهد
کودکان سعی می‌کنند در جریان بزرگ شدنشان این کارها را ادامه دهند و بهبود ببخشند. در این حال آنها زرنگ تر و ماهرتر
می‌شوند
کودکان به فضای بیشتر نیاز دارند تا خلاقیت حرکتی خود را به راحتی پیدا و تجربه کنند

آموزش‌‌‌های احساسی و تحرک کودک روی رشد تاثیر دارند. هر چه بیشتر در آموزش به آنها توجه شود، دانش آنها پایدارتر و
محکم تر خواهد شد.در روند یادگیری، همیشه درک کردن، احساس کردن، فکر کردن و عمل کردن دخالت
دارند
بچه‌ها با تحرک یاد می‌گیرند چطور با بدن خود رفتار کنند، با اشیا مختلف دست بکار شوند واز آنها درست استفاده
کنند.در جمع بایکدیگر، در کنار هم و برای یکدیگربه هنگام بازی‌‌‌های حرکتی تجربه اجتماعی باارزشی
کسب می‌کنند

تجربه بازی و آموزش در مهد کودک

امکانات حرکتی مختلف یادگیری با تمام حواس را راحت می‌کنند
امکانات حرکتی ازکارهای اساسی در برنامه روزمره مهد کودک می‌باشد چه درفضای داخل و چه در فضای باز مثل”بازی
های دویدنی، پریدنی، مهارتی و تعادلی، تاب خوردن، سرخوردن،غلتیدن، لیز دادن
سرزمین‌‌‌های حرکتی” در فضای بسته،یعنی با وسایل داخل سالن ورزش چالش‌ها و بازی‌‌‌های مختلف آماده کردن، یا در”
طبیعت این امکان را به تحرک کودک بچه‌ها می‌دهند تا شکل‌‌‌های مختلف حرکتی را تجربه کنند، تمرین کرده و به آنها
ادامه دهند
به این صورت از فرزندتان در خانواده حمایت می‌کنید
از موقعیت‌‌‌های روزانه برای تحرک استفاده کنید مثل” از پله بال رفتن، راه به نانوایی یا مهدکودک
روزانه به فرزندتان موقعیت بسر بردن در فضای آزاد را بدهید،مثل” درحیاط، در جای بازی کودکان، در پارک، در استخر،
در مزرعه و جنگل

وسایل بازی چرخدار

دوچرخه و سه چرخه.وسایل ایده آل چرخدار می‌باشند
تحرک کودک در فضای بسته مثل”توپ‌‌‌های بزرگ، تشک‌‌‌های پریدنی، تاب ها، ترامپولین(صفحه بال پایین پریدن)، صندلی، طناب
های بال رفتن، جعبه‌‌‌های بزرگ، پتوها و غیره به تحرک وا می‌دارند و دعوت می‌کنند
تکالیف رشدی و یادگیری در مدرسه
شادی از بازی و تحرک را حفظ کردن و توسعه بخشیدن
علیق خاص حرکتی را در زنگ ورزش دنبال کردن
رفتارهای اجتماعی را از طریق تحرک کودک و بازی دسته جمعی امتحان کردن
توسعه خودآگاهی بدنی
حمایت از امکانات تحرکی مختلف در برنامه روزمره ودر ورزش
خود را از طریق تحرک کودک ابراز کردن
بهبود هماهنگی بدنی
تشویق به رفتار آگاه به تندرستی

 

بخش تحصیلی زیبایی شناسی و آفریدن
قدرت خلاقیت یعنی مدل‌‌‌های فکری و عملی آشنا را زیر سوال بردن وراه حل‌‌‌های تازه ای جستن.این قابلیت در آینده نیز،
در مدرسه و در شغل بخصوص هنگام حل مشکلات خیلی کمک می‌کند
چطور می‌توان قدرت خلاقیت را حمایت کرد؟
لحظات خلاقیت را تشخیص دادن
هر کودکی دارای قدرت خلقیت است – به روش خاص خودش.”وجه خلق” فرزندتان را کشف کنید
موقعیت ارائه دادن
اگر به کودکان وسایل و انگیزه داده شود، کنجکاوی آنها تحریک می‌شود.آنها شروع می‌کنند به امتحان کردن، به آزمایش
کردن و چیز‌‌‌های جدید درست کردن
برای این مسئله خیلی وقتها حتی چند جعبه و چسب یا قوطی هایی که مثل” به یک وسیله موسیقی تبدیل میشوند، کافی هستند
اجازه دادن
ضرب المثلی که می‌گوید”هر جا چوب ببرند،خرده اره میریزد” را همینطوردر نظر بگیرید.کودکان وقت لازم دارند و گاهی
“نامرتبی”، برای اینکه چیزی بوجود بیاید

 

 

فقط حاضر بودن و راهنمایی کردن

هنر بزرگ بزرگسالان در این است که فقط در کنار کودک حضور داشته باشند، بدون اینکه در پروسه خلقانه اش مزاحمت
ایجاد کنند.فقط همان قدر کمک کنید که لازم است و از ابراز نظر خود در مورد اینکه چه چیزی “قشنگ”
و”صحیح”است، خودداری کنید.فقط در این صورت کودک می‌تواند راه خود را برود از تصحیح اجتناب کردن
با سنجش انتقادی از کودک، او حس خود را برای قضاوت خویش و در بیشتر موارد همچنین شادی از خلاقیت خود را از
دست می‌دهند
برای ساخته‌ها ارزش قائل شدن
یک ساخته کودک را در جایی قرار دادن، جای قشنگی برای نقاشی کودک پیدا کردن و ساخته‌‌‌های آنها را در جایی محافظت
کردن، به کودکان نشان می‌دهد که آنها چیزهای با ارزشی خلق کرده اند که می‌توانند به آنها افتخار کنند
هنر را تجربه کردن
برخورد با هنر و هنرمندان می‌تواند حواس کودکان را تیز کند، تخیلات آنها را برانگیزد وبه آنها الهام دهد تا آثاری از خود
خلق کنند
”کودکان آرشیتکت‌‌‌های آینده می‌باشند”

تجربه‌‌‌های تحرک کودک حین بازی و یادگیری در مهد کودک
طرح سازی و زیبایی سازی، طراحی، نقاشی، کار با گل، چوب، ماسه، کارتون، پارچه ها، کاموا، مواد طبیعی
برنامه‌‌‌های موسیقی و ریتمی‌، آواز خواندن، بکاربردن آلت موسیقی، آزمایش‌‌‌های آوایی
رقص، تحرک خلق
نقش بازی، تئاتر، قسمت‌‌‌های نقش بازی، لباس عوض کردن، سایه بازی، عروسک‌‌‌های دستی، داستانهای خود را بازی
کردن
ارتباط خلق با زبان، قصه‌ها و قافیه‌ها اختراع کردن
توضیح کارهای هنری، هنرمندان، موضوعات فرهنگی خود و فرهنگ‌‌‌های دیگر
به این صورت از فرزندتان در خانواده حمایت می‌کنید
جاهایی درست کنید که فرزندتان با آزادی خلاقیتش را تجربه کند، زیردستی برای کار روی میز یا زمین، “نیمکت کاری”،
فضا برای تحرک، سروصدا کردن و خود را کثیف کردن
مواد لازم را در اختیارش قرار دادن، جعبه‌‌‌های قدیمی، رول ها، پارچه ها، طناب ها، کاتالوگ ها، چسب ها، نوارچسب،
رنگ ها، مدادها، قلم موها، خمیر بازی، قیچی ها، لوازم خانه سازی، سنگ‌ها، بلوط
به ایده ها، راه حل‌ها و اجناس خلق اهمیت دادن مثل” کلمات خنده داروخاص، اشکال جدید و مختلف ملق زدن
به برنامه‌‌‌های تئاتر، موسیقی و رقص رفتن
تکالیف