بارداری ناخواسته
بارداری ناخواسته- همه چیز درباره باردای ناخواسته

بارداری ناخواسته

حاملگی می‌تواند باعث شاد شدن، خوشحالی و امید به زندگی شود. ولی همینطور می‌تواند باعث استرس، اضطراب و کمبود امید
بارداری ناخواسته یکی از مشکلات بهداشتی و اجتمــاعـــــی می‌باشد، به طوری که هر ساله حدود 200 میلیون حاملگی در سراسر جهان روی می‌دهد که تقریبا یک سوم آنها ناخواسته است.

 

بارداری ناخواسته

از این تعداد 50 میلیون مورد از حاملگیها ناخواسته منجر به سقط می‌شود که 20 میلیون از این سقط‌ها غیرقانونی و خطرناک هستند.13 درصد کل مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی در سراسر جهان به علت سقـــط غیرایمـــــن روی می‌دهد.وساالانه صدها هزار معلولیت و ناتوانی برای مادران که از خطر مرگ نجـــات یافته اند رخ می‌دهد.در کشور ما هم علی رغم دسترسی به مسایل پیشگیری از حاملگی سالانه دهها هزار حاملگـــی ناخواسته رخ می‌دهد. علل بارداری ناخواسته حاملگی‌‌‌های ناخواسته به دلایل گوناگون رخ می‌دهد ولی علت عمـده آن استفاده نکردن از وسایل پیشگیری و یا مصرف نادرست و موثر نشدن  این  روش هاست.ارداری‌های ناخواسته با شیوع ۳۸ درصد در جهان، زنان را در معرض بروز علایم فشار عصبی، خطر افزایش بروز سقط، زایمان زودرس و تولد نوزادان کم‌وزن قرار می‌دهد. (۸) در یک مطالعه هم‌گروهی بین بارداری‌های خواسته و ناخواسته، نتایج نشان می‌دهد گروه باردار خواسته نسبت به گروه باردار ناخواسته از سلامت روانی بالاتری برخوردارند. همچنین گروه بارداری ناخواسته و گروه بارداری خواسته ازلحاظ رضایت زناشویی تفاوت آشکاری داشتند و رضایت از زناشویی در گروه بارداری ناخواسته پایین‌تر بود.نتایج تحقیقی که در شهر بابل انجام‌شده نشان می‌دهد تعداد فرزندان و حاملگی، تعداد سقط، سواد پایین مادر، سن پایین ازدواج و سن بالای مادر باتجربه تولد فرزندان ناخواسته در ارتباط است. (۱۰) بنابراین، این عوامل باید به‌عنوان شاخص در تشخیص و نیاز به مشاوره در انتخاب روش پیشگیری، موردتوجه قرار گیرند.

مشکلات اجتماعی،  مخالفت همسران، عدم دسترسی به روش‌‌‌های گوناگون جلوگیری از بارداری، استفاده کم مردان از وسایل جلوگیری از بارداری عدم امکان استفاده صحیح از وسایـل پیشگیری را فراهم می‌کند.

 

برنامه ریزی نادرست، کمبود نقش آموزش ؛ بعضی وقتها سبب می‌شود که  متدهای توصیه شده با شرایط فردی همخوانی نداشته وموجب عدم استفاده از روش‌ها میگردد.با توجه به بهداشت حاملگی‌‌‌های ناخواسته  این نکات باید مـــــــورد توجه مشاوران ومربیان تنظیم خانواده قرار گیرد:

جلوگیری با روش طبیعی

روش طبیعی جلوگیری از بارداری ناخواسته از متدهایی است که به خصوص در مناطق شهرنشینی بسیار مرسوم است و در کل حدود 18 درصد از زوجها برای جلوگیری از بارداری از این متد استفاده می‌نمایند، لازم است با مشاوره و راهنمایی این خیلی سخت است که بدانیم آمار دقیق بارداریهای ناخواسته چقدر است زیرا اوال دسترسی  همه کسانی که بارداری ناخواسته داشتند دشواراست و ما نمی‌توانیم از آنها سوال کنیم آیا این بارداری رخ داده است یانه، خواسته بوده یا ناخواسته؟! )برخی از آنها با سقط، به بارداری پایان داده اند.
عالوه بر این به دلیل فرهنگ ما به ویژه هرچه از ماه‌‌‌های حاملگی می‌گذرد، مادران و خانواده‌ها سعی می‌کنند بارداری را خواسته بدانند و آن را قبول کنند. قط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله‌ای است که زندگی نوزاد در جریان است و دو نوع ارادی (القایی) و غیرارادی (خود به خودی) دارد. سقط جنین ارادی به دو صورت درمانی و غیردرمانی (خودخواسته) است. هنگامی‌سقط، درمانی است که برای حفظ جان زن باردار، پیش‌گیری از آسیب به سلامت جسمی‌یا روحیِ زن، دلالت نشانه‌ها بر بالا بودن احتمال ابتلای جنین به بیماری یا مرگ پیش‌رس یا معلولیت، یا کاهش انتخابیِ تعداد جنین‌ها به منظور پایین آوردن احتمال خطر برای سلامت جنین در بارداری‌های چندگانه انجام شود. وقتی سقط انتخابی یا داوطلبانه است که بنا به خواستِ زن به دلایل غیرپزشکی به دست خود یا دیگری انجام شده باشد. چالش‌ها در زمینه سقط‌جنین بیشتر حول همین نوع سقط جنین ارادیِ غیردرمانی به وجود می‌آید.

علل اصلی بارداری ناخواسته

• مرتبط به متد پیشگیری
• مرتبط به اشخاص استفاده کننده
• مرتبط به همسر
• مرتبط به هزینه ها

عوارض بارداری ناخواسته:

بارداری ناخواسته
بارداری ناخواسته

در واقع عدم جلوگیری از حاملگهای زیاد و بدون آینده نگری، بدون شک علاوه بر مادر، مرگ و میر و آسیب های وارده به
کودکان را نیز افزایشمی‌دهد تحقیقات نشانمی‌دهد که حاملگی ناخواستـه با افزایش سقط جنین غیر بهداشتـی، زایمـان زودرس، وزن کـم موقـع تولـد همـراه است
.
زنان مبتلا به این بحران , به علت داشتن روحیات و عواطف ناخوشایند طی دوران حاملگی, در معرض بروز علائم فشار خون و
خطر افزایش سقط جنین ,زایمان زودرس و تولد نوزادان کم وزن در مقایسه با زنان دارای حاملگی خواسته قرار می‌گیرند.
همچنین از مراجعه به مراکز بهداشتی جهت دریافت خدمات مورد نیاز جهت پی گیری سلامت خود و جنین , کوتاهی نموده و موجب خطرات بالقوه نظیر افزایش فشار خون حاملگی , دیابت و غیره می‌شوند که ممکن است تهدیدی جدی برای سلامت مادر و جنین به حساب آیند که به موقع شناسایی و پیشگیری نشوند. در کشور ما سالیانه هشتاد هزار مورد از پانصد هزار مورد حاملگی ناخواسته به سقط جنین منجر می‌گردد, به عبارت دیگر روزانه 221 مورد سقط عمدی اتفاق می‌افتد. عالوه بر این عوارض دیگری مانند کم خونیبه علت خونریزی, افزایش احتمال سقط در بارداری‌‌‌های بعدی و عوارض روانی و عفونی ایجاد می‌کند به طور معمول رنجی که مادردر طی وضع حمل بر اثر حاملگی ناخواسته تحمل می‌کند بسیار سخت است واین افسردگی وناراحتی اثر بدی برروی جنین خواهد
حاملگی‌‌‌های ناخواسته مراقبتهای دوران بارداری را هم تحت تاثیر خود قرار خواهد دادوبا کاهش مراقبتهاسطح مشکالت وآمارآنهابه شدت
عوامل موثری درحاملگیهای ناخواسته باشند.پس بهتر است با کار روی این موضوع مهم قبل ازبیشتر شدن عوارض آن جلوی این عامل گرفته شود.کشورهای مختلف با فرهنگ سازی وترویج روشهای جلوگیری از بارداری وباال بردن اطالعات مردمی درمورد عوارض حاملگیهای ناخواسته واستفاده بیشتر از لوازم جلوگیری از بارداری که احتمال حامله شدن در آنها کمترباشد میتواند راههای پیشگیری از چنین مشکلی باشند.

1 ـ افزایــش انجام متدهایی که فرد مصرف کننده در آن دخالت ندارد، مثل روش‌‌‌های توبکتومی، وازکتومی،آمپولهای تزریقی و دستگاه داخل رحمی‌و …

2 ـ کاهــش انجام روشهایی  که با دخالت فرد مصرف کننده میزان شکست آن بالاست، مانند انواع قرص ها

3 ـ کاهش انجام روشهایی که شکست باالیی دارند، مثل کاندوم و روش طبیعی وجــــه خاص به خانم هایی که دارای یکی از شرایط ذیلباشند و تشویق آنان جهت استفاده از روش‌‌‌های پیشگیری از حاملگی:

الف-بانوان  خانه داری که بارداری اخرشان ناخواسته بوده و قبل از حاملگی اخیر از هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نکرده بودند.
ب-بانوان خانه داری که در حال حاضر بچه نمی‌خواهند و علی رغم این مسأله از هیچ روش پیشگیری استفــــاده نمی‌کنند.