مقاله ای راجب تولد نوزاد
نوزاد تازه متولد شده چگونه رفتار می کند-نوزاد تازه بدنیا آمده

عملکرد و ظاهر نوزاد تازه به دنیا آمده

عملکرد و ظاهر نوزاد در مقایسه با کودک با سن بیشتر فرق می کند، چون نوزاد خودرا با محیط خارج از رحم وفق میدهند. این مقاله در شناسایی  شرایط طبیعی و عملکرد نوزاد تازه متولد شده بعد از بدنیا آمدن و مشاهده علائم ابتدایی در نوزادتان به شما کمک میکند
تنفس نوزاد شما ممکن است بی وقفه و پی در پی تنفس کند و بعضی وقتها امکان دارد نفس او سطحی و تند باشد و گاهی عمیق و آهسته بنظر آید.ممکن است تنفس او نامنظم باشد.

رنگ نوزاد تازه متولد شده

ممکن است:رنگ دست و پای نوزاد تازه متولد شده شما در شبانه روز  اول کبود یا ارغوانی باشد.هنگام سرما یا گریه کردن رنگ او قرمز شود.ساعت بعد از بدنيا آمدن زردی خفیف )صورت زرد( داشته باشد.

نوزاد تازه متولد

 

پوشک

ممکن است پزشک از شما بخواهد تعداد پوشکهای حاوی ادرار و مدفوع نوزاد خود را بشمارید. پوشکهای یک بار مصرف هنگام خیس شدنسنگین تر هستند. امروزه بسیاری از پوشکها دارای نشانگر ادرارهستند که در صورت وجود مقدار مشخصی از ادرار رنگ آنها آبی
میشود. البته تمام پوشکها به این صورت عمل نمیکنند و مقدار ادراربعضی از نوزادان در روزهای اول برای چنین پوشکهایی بسیار کم است. اگر تشخیص خیس بودن پوشک برایتان مشکل است،

پوشك نوزاد

 

میتوانیدزیر پوشک تمیز دستمال کاغذی قرار دهید. گاهی اوقات نوزاد تازه متولد شده درروزهای اول چیزی شبیه به ”گرد آجری“ لکه متمایل به صورتی یا نارنجی رنگ در پوشک خود به جا میگذارند، به این لکه هاکریستالهای ادراری میگویند که طبیعی هستند.
روز اول = یک پوشک خیس
روز دوم = دو پوشک خیس
روز سوم = سه پوشک خیس
رنگ مدفوع )مامیزه یا م کونیوم( نوزاد شما در دو سه روز اول، سیاه متمایل به سبز خواهد بود، تا زمانیکه شیر مادر از حالت آغوز یا
“کلستروم )شیر اولیه غلیظ، چسبنده و متمایل به زرد( به شیر رسیده تغییر کندنوزاد شما بعد از تغذیه با شیر رسیده )بین روز سوم و پنجم( شش تا هشت پوشک خیس در روز و دو بار یا بیشتر مدفوع آبکی به رنگ

زرد، سبز یا قهوه یی خواهد داشت. مدفوع به شکل ”دانه دانه“ نیز طبیعی است.
در طول ساعات و روزهای اولیه بدنيا آمدن نوزادتان بسیار مهم است که متوجه هر گونه رفتار غیر عادی او باشید. در شرایط بسیار
نادر، ممکن است نوزادان براثر باکتری مثل استرپتوکوک گروه ب )همچنین به نام ( دچارعفونت شوند که میتواند به بیماری وخیمی منجر شود. به احتمال زیاد عالئم بیماری ناشی از در24 ساعت اول، اما گاهی دیرتر بروز میکند. بسیار مهم است که تمام والدین از حد واکنش طبیعی نوزاد خود و زمان تماس با ماما یا 911 آگاه باشند.

رفـتـار نوزاد تازه متولد شده

نوزاد تازه بدنيا آمده شما در روزهای اول زندگی در مراحل گوناگون از جمله خواب عمیق، خواب سبک، نیمه خواب، هشیار آرام هشیار فعال و با گريه بسر خواهد برد. از آنجا که نوزاد حدود 16 ساعت در روز میخوابد، برنامه خواب او غیر قابل پیش بینی است، و ممکن است هر بار برای چند دقیقه یا چند ساعت بخوابد. نوزاد باید همیشه به پشت )طاقباز( خوابانده شوند و چونکهً برای شیر خوردن بیدار شوند. در روزها و هفته های اول، نوزاد شما نباید درمعده آنها در این سن بسیار کوچک است، باید مکرر درطول 24 ساعت بیشتر از چهار تا شش ساعت پشت سرهم بدون بیدار شدن برای تغذیه بخوابد. اگر به مدت طوالنی به خواب،میرود، برای شیر دادن او را از خواب بيدارکنید. برخی از نوزادان سخت ازخواب بیدار میشوند، اگر نوزاد شما بار اول بیدار نمیشود نیم ساعت بعد دوباره او را بیدار کنید. در آوردن لباس، تعویض پوشک یا حرف زدن با نوزاد روشهای موثری برای بیدار کردن او  میباشد. صبور باشید! اگر نوزاد شما به طورغیر عادی خواب آلود بنظر میرسد و یا بعد از بیدار شدن نسبت به شیر خوردن

بی اعتنا است، دوباره بعد از 30 دقیقه امتحان کنید و یا صورت او را با پارچه خنک پاک کنید تا بیدار شود.

چنانچه با هر یک از علائم زیر مبنی بر دشواری تنفسی نوزادتان مواجه شدید، با ماما تماس بگیریدهنگام نفس کشیدن بیش از چند دقیقه پره های بینی نوزادتان بطور مدام پهن شده و تکان میخورد – پرش پره های بینی هر تنفس صدای خس خس در میاورد و بیش از چنددقیقه طول میکشدبا هر تنفس پوست اطراف دنده ها یا زیر گلویش بشدت به داخل کشیده میشودتنفس او برای بیش از 10 ثانیه متوقف میشود

تنفس

تنفس نوزاد تازه متولد شده اغلب بصورت نامنظم صورت میگیرد، ظاهر و صدای تنفس آنها مثل بزرگسالان بنظر نمیرسد. نوزادان تازه بدنيا آمدن شده گاهی سریعتر و عمیقتر نفس میکشندو در مواقع دیگر تنفس آنها آهسته ترو سطحی تر میشود. گاهی نفس خودرا برای 10 ثانیه نگه میدارند و دوباره یک نفس عمیق میکشند که این حالت برای آنها طبیعی است.

البته اگر نوزاد تازه متولد شده به مدت  10 دقیقه یا بیشتر بصورت منقطع یا سریع )تنفس سریع( نفس بکشد، این حالت طبیعی نیست. نوزادان صداهای عجیب و غریب و شکلکهای زیادی ازخود در میاورند که تشخیص عادی یا غیرعادی بودن آنها دشوار است. اگر هنگام بالا آوردن مخاط، صدای سرفه نوزاد شما مثل گربه ای میشود که انگار گلوله مویی را بالا میاورد و یا مشاهده حبابهایی در دهان او، امری طبیعی و عادی به نظر میرسد.

تـغـذیـه
در صورت تغذیه نوزاد با شیر مادر، باقراردادن مکرر او به پستان از ماده مغذی و مفید کلستروم یا آغوز )شیر اولیه غلیظ و چسبنده زرد رنگ( تغذیه میشود. این به تولید بیشتر شیر شما کمک میکند و نحوه شیر دهی را به شما و نوزادتان هر  دو یاد میدهد. نوزاد شما باید حداقل هر دو تا چهار ساعت یک  ً هر وعده به مدت حداقل بار )گاهی اوقات بمراتب بیشتر(، معموال  20 دقیقه تغذیه شود.

گاهی اوقات زمان میبرد تا شما و نوزادتان  نحوه شیردهی را یاد بگیرید. صرف زمان کافی و تماس پوستی  به نوزادتان کمک میکند تا بخوبی پستان را بگیرد )قادر به جمع کردن مناسب دهان به دور هاله پستان باشد( و شیر بخورد. ممکن است  بعد از شیر خوردن کمی بالا بیاورد، معمولا  از دهانش بیرون میاید و بصورت قطره قطره از چانه اش جاریمفیدی برای تغذیه با شیر مادر است

 

شير مادر
تغذيه نوزاد با شير مادر

دمـای بـدن

لباس نوزاد باید یک کمی بیشتر از لباسی باشد که خود شما هنگام پوشیدن آن احساس راحتی میکنید. تماس پوست شمابا پوست نوزادتان )تماس بدن برهنه او با سینه یا شکم خود(، یا پوشاندن او با پتوی سبک در تنظیم دمای بدنش کمک خواهد کرد. اگر مایلید از دمای بسیار گرم یا سرد بدن نوزادتان آگاه شوید، میتوانید به جای لمس کردن دست یا پای او،

با لمس سینه یا پشت گردن او بهتر و دقیقتر به درجه حرارت بدن او پی ببرید. خنک بودن دست و پای یک نوزاد درچند روز اول طبیعی است. بهترین محل اندازه گیری دمای بدن نوزاد زیر بغل او است )که به این روش دمای زیربغلی نیز گفته میشود(. دماسنج های گوشی برای نوزادان دقیق نیست و توصیه نمیشود. دمای عادی زیر بغل 36 تا درجه سانتیگراد )7.97 تا 5.99 درجه فارنهایت( است5.37

اگر نوزاد شما سرد به نظر می آید و دمای بدنش پایین است، تماس پوستی با او برقرار کنید و خودتان و او را با یک پتو بپوشانید. دمای بدن او راپـوشـک ممکن است ماما از شما بخواهد تعداد پوشک محتوی ادرار و مدفوع نوزاد خود را بشمارید. پوشکهای یک بار مصرف هنگام خیس شدن سنگین تر هستند.

امروزه بسیاری از پوشکها دارای نشانگر ادرار هستند که در صورت وجود مقدار مشخصی از ادرار رنگ آنها آبی میشود. البته تمام پوشکها به این صورت عمل نمیکنند و مقدار ادرار بعضی از نوزادان در روزهای اول برای چنین پوشکهایی بسیار کم است. اگر تشخیص خیس بودن پوشک برایتان مشکل است، میتوانید زیر پوشک تمیز دستمال کاغذی قرار دهید.

گاهی اوقات نوزادان در روزهای اول چیزی شبیه به ”گرد آجری“ لکه متمایل به صورتی یا نارنجی رنگ در پوشک خود به جا میگذارند، به این لکه ها کریستالهای ادراری میگویند که طبیعی هستند. نوزاد تازه متولد شده دختر ممکن است مقدار کمی ترشح خون آلود از مهبل )واژن( خود داشته باشند که نشانه واکنش هورمونهای مادر بوده و طبیعی است
حالت ارتجاعی عضلات
نوزاد هنگام درآغوش بودن باید حمایت شود، اما نباید روی بازوهای شما حالت سستی و بیحالی نشان دهد و باید دست و پای خود را بطورقوی و محکم خم و راست کند و حرکت دهد

بند ناف

وقتی بند ناف نوزاد تازه متولد شده شما هر زمانی در 14 روز اول شروع به افتادن میکند، ممکن است چسبناک و نیمه آبگون بنظر آید و کمی خون یا ترشح در پوشک یا لباس او مشاهده شود. بوی زننده بند ناف نوزاد، طبیعی است. اگر پوست دور قاعده بند ناف

)روی شکم نوزاد( قرمز و عفونی بنظر

افتادن بند ناف
بند ناف تا چند روز مي افتذ

اگر با موارد زیر مواجه شدید، با ماما تماس بگیرید

نوزاد شما شیر نمیخورد، بنظر کسل و افسرده می آید )با مشکل بیدار میشود( و شما نمیتوانید برای شیر دادن او را بیدار کنید.

نوزاد شما به تندی )یعنی در هر دقیقه بیش از 60 بار( نفس میکشد و این حالت بیش از 10 دقیقه بطول می انجامد )گریه نمیکند، فعالیتی از خود نشان نمیدهد و لباس زیادی به تن نداردهنگام مشکل تنفسی عالئم زیر در او آشکار میشودپرش پره های بینی و خس خس کردن که بیش از چند دقیقه طول میکشد؛پوست اطراف دنده ها یا زیر گلو با هر تنفس بشدت به داخل کشیده میشودبسیار تندخو و بدخلق است

ً در تمام اوقات با صدای بلند و جیغ مانند گریه میکند تقریبا سست و بیحال است و هنگام بیداری هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهدپی در پی و جهنده )بسیار شدیدتر از باال آوردن شیر( استفراغ میکند حتی بعد از روز سوم، رنگ گرد آجری را در پوشک او مشاهده میکنید در طول 24 ساعت، هیچ پوشک خیسی نداشته است  به هر دلیل دیگری درباره او نگران هستید.

لطفا نظرخود را باما در میان بگذارید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵