مسواک دندان

کیفیت مسواک کردن بهتر از تعداد دفعات آن می‌باشد. البته ایده‌آل آن است که بعد از هربار مصرف مواد غذایی و بویژه مواد قندی دندانها مسواک شود،‌ولی اگر نشد در دو زمان مسواک کردن دندانها حتماً باید صورت گیرد

لطفا نظرخود را باما در میان بگذارید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵