سیسمونی پی بخرم
سیسمونی چی بخرم (راهنمای کامل خرید سیسمونی نوزاد)

سیسمونی چی بخرم؟ همه چیز درباره سیسمونی

 

مادر، تمام لباسها را تک به تک، مقابل خود میگرد و فرزند ندیده اش را در آنها تجسم می کند  و از تصور آن چه در ذهنش می آید ، حسابی ذوق زده میشود. دلش میخواهد تمام اجناس رنگارنگ مغازه را از یک کنار بردارد و به خانه ببرد. اما، همین که چشمش به قیمتهای نجومی لباسها  می افتد، دهانش از تعجب باز ماند! اولین سوالش از فروشنده این است ،مگر این شلوار نیم وجبی چند متر پارچه برده است؟

شلواری که من برای خودم با این قد و قواره میخرم، ارزانتر است!« فروشنده که انگار منتظر چنین سوالی است ، با لبخند پاسخ می دهد: »لباسهای نوزادی به دلیل ظرافت و کیفیت پارچهاش همیشه از لباسهای بزرگ ساالان،گران تر است. از این که بگذریم، تمام اجناس فروشگاه ما، برند هستند و به قول معروف اجناسمان مرگ ندارند.« مادر میاندیشید برای بچه ای که هر روز قد میکشد و رشد میکند، آیا خریدن لباس گرانی که مرگ ندارد و دوام زیادی دارد، کار عاقالنه ای است؟ خرید سیسمونی همیشه بار اقتصادی سنگینی را بردوش خانواده ها میگذارد. اما متاسفانه گاه این خریدها کارآمد نیست و تنها دست و پای خانواده های جوان را تنگ میکند. در گزارش دخل و خرج امروز قصد داریم شما را با فوت و فنهای خرید سیسمونی آشنا کنم. پس ادامه مطلب را از دست ندهید.

پوشاک نورسیده

اولین چیزی که کودکان بعد از غذا نیاز دارند پوشاک است. اما در واقع ایـن اسـت که لباسهای نــوزادی، مهمترین ترین بخش خرید سیسمونی هستند. برای این که خرید خوبی داشته باشید، به این نکات توجه کنید

https://behpooshshop.com/product-category/kids-clothes/

کیفیت لباس

توجه به کیفیت و جنس پارچه بسیار مهم است. نوزادان در بدو تولد، پوست بسیار حساسی دارند و تقریبا به بیشتر چیزهایی که در تماس با آنها هستند حساسیت نشان میدهند. پسبه این دلیل باید به جنس لباس نوزادان توجه ویژهای داشت. براین اساس، لباسهایی با الیاف طبیعی و پنبهای جزو بهترین نوع این لباسها هستند. در حالی که لباسهایی با الیاف مصنوعی و نایلونی در مقام بدترین انتخابها برای نوزادان قرار میگیرند. طراحی و دوخـت: راحتی نـوزاد در لباس هم بسیار مهم اسـت. باید لباس به گونهای طراحی و دوخته شده باشد که نوزاد هنگام تعویض آن، دچار سختی و درد نشود.

بسیار اتفاق افتاده است که نوزادان هنگام پوشیدن لباس، از ناحیه صورت،بینی و پیشانی دچار جراحت خفیف پوستی )پوستمال( شدهاند یا این که دستهایشان هنگام درآوردن از آستین کشیده شده و جیغشان به هوا رفته است. بنابراین سعی کنید تا جایی که امکان دارد لباسهای دکمهدار وکشی را انتخاب کنید. جنسیت نــوزاد: در دنیای لباس نـــوزادی، رنگها جنسیت کـودک را برمال میکنند. هر جنس، طیف رنگهای مخصوص به خود را دارد. رنگهای صورتی و آبی آسمانی، از سنتیترین رنگهای جنسیتی لباس نوزادان است. پساگر قصد دارید لباس نوزاد بخرید، بهتر است تا مشخص شدن جنسیت نـوزاد توراهی، صبر کنید

توجه به فصل

https://behpooshshop.com/product-category/kids-clothes/از آن جایی که معموال سیسمونی را چندین ماه قبل از تولد نوزاد میخرند،گاه اتفاق میافتد که لباسهای خریده شده از نظر زمانی و فصلی برای نـوزاد مناسب نیست و این به معنای تحمیل یک بار اضافی مالی است. اعتدال در خرید: پرهیز از افراط و تفریط در خرید لباس نیز بسیار مهم است.

متاسفانه در برخی از خانوادهها عالوه براین که از هر اندازه لباس نوزادی چندین دست کامل تهیه میکنند، حتی برای سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی نوزاد متولد نشده نیز پوشاک تهیه میکنند! پیدا کردن حدود قیمت برای خرید لباس نوزاد با توجه به تنوع زیاد جنس، برند و البته انـدازه میسر نیست.

اما میتوان در این جا یک کلک اقتصادی با صرفه زد. لباسهایی که به صـورت تکهای در مغازهها به فروش میرسند با توجه به این که به شما امکان انتخاب میدهند در مقایسه با لباسهای بستهبندی، مناسبتر هستند.

سرویس حمل نوزاد

وسایلی که به مادران در حمل نوزادان و کودکان خود کمک میکند نیز در فهرست خرید سیسمونی قرار دارد. کالسکه، کریر )حمل کننده(، صندلی مخصوص کودک در خودرو و روروئکها دنیای پر زرق و برقی دارند که هم شگفت انگیزند و هم گیجکننده. برای این که خرید کارآمدی در این زمینه داشته باشید توجه به نکات زیر ضروری است.

بررسی شرایط

در هنگام خرید این وسایل حتما این سوالها را از خودتان بپرسید: آیا میتوانم از این وسایل استفاده کنم؟ یا این که این وسایل در چه جاهایی کاربرد دارد؟ پاسخ دقیق و درست شما به این پرسشها میتواند در انتخاب و خرید این وسیلهها بسیار راهگشا باشد. مثال خانوادهای که خودروی شخصی ندارند، نیازی هم به صندلی مخصوص کودک در خودرو ندارند. یا خانوادهای که به هر دلیل شرایط پیاده روی خارج از منزل را ندارند از خرید کالسکه معاف میشوند.

کیفیت: اگر اهل پیاده روی هستید باید به کیفیت وسایل حملکننده بسیار توجه کنید. کالسکههایی با بدنه آلومینیمی از نظر استحکام و سبکی بهترین گزینه برای خرید هستند. درباره کریرها هم، سبکی، استحکام دسته و قطعات مفصلی آن، بسیار حائز اهمیت است. جنس پارچه رویی این وسایل هم، باید در عین لطافت بسیار با دوام وقابلیت شست وشو داشته باشد.

طراحی ارگونومیک: راحتی کودک شما در وسایلی که برایش میخرید به این معناست که او ساعتهای خوشایندی را در کالسکه و کریر خود دارد و شما هم با آرامـش بیشتری با او وقت میگذرانید و همچنین خیالتان از بابت شکلگیری درست استخوانهای کودک در صورت استفاده زیاد از این وسایل راحت است. هر چه وسیلههای انتخابی شما براساس آناتومی بدن کودک طراحی و ساخته شده باشند، برای کودک آرام بخشتر خواهند بود.

وسایل چند منظوره:گاه یک وسیله با چند حرکت ساده به وسیله دیگری تبدیل میشود. این وسایل تغییرکننده میتواند شما را از خرید چندین وسیله دست و پاگیر نجات دهد و البته با وضعیت اقتصادی جیبتان هم سازگارتر است. راحتی والدین: آخرین مسئلهای که در خریدهای این چنینی باید به آن توجه کرد،

راحتی والدین هنگام استفاده از آنهاست. کالسکههای سنگین یا کریرهای به اصطالح بد دست و بـزرگ، به بدون استفادهترین وسایل کودکان تبدیل خواهد شد. پاساژهای میدان 17 شهریور، یکی از بهترین مراکز خرید سیسمونی در مشهد است که انواع مختلفی از این قبیل وسایل را از نظر قیمت و کیفیت دارد.

 

گهواره
راهنمای خرید گهواره

سرویس چوب کودک

تخت و کمد نوزادی، غیر ضروری و در عین حالگران ترین بخش خرید سیسمونی است. امروزه تخت و کمد نوزادی از شکل بسیار ساده خود که شامل یک کمد با دو قسمت مجزا برای لباس و ویترین اسباب بازیو یک تخت کوچک بود، به شکل کامال اشرافی تبدیل شده است.

تا جایی که بهتر است از واژه دکوراسیون کامل اتاق کودک حرف بزنیم تا سرویس چوبی خواب کودک! متاسفانه یا خوشبختانه با پیشرفت هنر و صنعت چوب در کشور، دکوراسیونهای نوزادی امروزی عالوه برکمد و تخت که در ابعادی بسیار بزرگتر از خود نوزاد است،

اجزای نوظهور و غیر کاربردی چون میز تعویض کودک، مبلمان کودک، پاتختی، میز تحریر و حتی آینه دراور نیز دارد! برای این که در دام خریدهای غیر ضروری و چند میلیونی سرویس چوب کودک نیفتید این نکات را به خاطر داشته باشید

توجه  به شرایط مسکن

این وسایل به اصطالح دورریختنی میشوند. پرهیز از دادن تم به اتاق کودک: یکی از شگفتیهای مدرن دیکتاتوری ذهن، انتخاب الگو برای کودکان حتی قبل از تولدشان است.

باید بدانیم که پر کردن فضای اطراف کودکان با یک تم خاص که بیشتر از یک شخصیت کارتونی سرچشمه میگیرد، عالوه براین که خالقیت و ابتکار فردی را از کودک میگیرد، تمام ویژگیهای مثبت و منفی آن شخصیت را نیز به ذهن معصوم او منتقل میکند.

اتاق بچه

از این نکات روان شناسی هم که بگذریم، هزینه دکوراسیونهای تمدار با توجه به لزوم هماهنگ کردن تمام اجزای اتاق، بسیار باالست. ناگفته نماند که حتی ممکن است کودکتان زمانی که به میزانی از رشد عقالنی برسد نه تنها از آن شخصیت کارتونی محبوب شما خوشش نیاید که متنفر هم باشد! دوام: سرویس چوب نوزادان، با جنسهای متفاوتی در بازار عرضه میشود.گران ترین و البته سنتیترین آنها از جنس چوب گردو است که هرچه از دوام و کیفیت آن بگوییم باز همکم است. قیمت این نوع سرویسها از پنج میلیون تومان تا هفت میلیون تومان در نوسان است.

در رده دوم، سرویسهای چوبی از جنس MDF قرار دارد. نکته مهم این سرویسها پرهیز از جابه جایی مکرر و باز و بسته کردن پیچهای اتصالدهنده قطعات آن است.خرید یک دست کامل سرویس چوب MDF حدود سه تا پنج میلیون تومان هزینه دارد.در رده سوم این سرویسها، تخت و کمدهایی از جنس »لمینت« قرار دارند

اشتراک گذاری