سلامت کودک

در صورت مشاهده هریک از علایم زیر فورا کودک را به مرکز درمانی ببرید: عدم قدرت خوردن و آشامیدن، خواب آلودگی و کاهش سطح هوشیاری، تنفس تند و یا صدادار، وجود خون درمدفوع، تشنج و استفراغ هر چیزی که می‌خورد.