یادگیری و تاثیر محیط مدرسه بر بالا رفتن میزان یادگیری در کودکان

بخش تحصیلی یادگیری

چرا هواپیما پرواز می کند؟چرا رنگین کمان وجود دارد؟وچرا من انقدر پرسش می کنم؟نینا پنج ساله از مادرش سوال میکند
کودکان کنجکاو هستند و علاقه مند به یادگیری می باشند، آنها خوب مشاهده می کنند و می خواهند بدانند چرا اشیا اینطور هستند.به این ترتیب آنها جستجوگران می باشند

کودکان با یادگیری  و زیر نظر گرفتن و امتحان کردن با آداب محیط اطراف و تکنیک آشنا می شوند
آنان فرضیه هایی مطرح می کنند، روابط بین اشیا را کشف می کنند و چیزهای جدیدی طرح می کنند.وقتی کودکان
.به سر حد قدرت خود می رسند، از ما بزرگسالان پرسش می کنند و ما را با آن بسیار تحریک می کنند
در واقع مهم است که کودکان پاسخ هایی دریافت کنند،اما مهمتر این است که به آنها موقعیتی داده شود که خود جواب هایی
بیابند.پاسخ هایی که خود پیدا می کنند، اغلب در تمام عمر به یادشان می ماند – روح کاوشگری برای
سوالات دیگربیدار می شود

کنجکاوی کودک به نفغ او است

کودک نه تنها بوسیله تجربه وتشریح رویدادهای طبیعت فهم اولیه راجع به علوم طبیعی بدست می آورد، بلکه یک احساس
مسئولیت زیستی بدست می آورد.کودک تجربه می کند که طبیعت و محیط زیست ارزش محافظت دارند و هر

فردی می تواند نقش موثری در مراقبت از آن داشته باشد
تشریح راهکار و اصول کار کردن دستگاه های ساده تکنیکی به کودکان کمک می کند که علاقه به مسائل فنی پیدا کنند و در
دنیای کنونی که دنیای تکنیک و الکترونیک است، راه خود را بهتر پیدا کنند
“کودکان محیط زیست خود را کنکاش می کنند”

 

تجارب بازی و یادگیری در مدرسه

(مشاهده و درک دقیق)دنیای حیوانات و گیاهان، آب وهوا، خورشید و ماه، طرز کار کردن دستگاهها
فهم اولیه قوانین و خواص بیولوژیکی،فیزیکی و شیمیایی از طریق آزمایشهایی با هوا، آب، نور و سایه، رنگها، صداها، آهن
رباها
قدرت بیان، مثل”سوال کردن،عبارات اختصاصی را یادگرفتن، پیشامدها و اتفاقات را توضیح دادن، یادگرفته ها را بیان کردن
برخورد مسئولنه با طبیعت و محیط زیست
به این ترتیب از فرزندتان در خانواده حمایت می کنید

با فرزندتان اوقاتی را در طبیعت بسر برید، هر آب وهوایی امکانات مختلفی برای کشف طبیعت ارائه می دهد
با یکدیگر هوشیار باشید که چه چیزهایی تغییر کرده است؟

چه چیزهایی می شنویم، بو می کنیم و می بینیم؟
از فرزندتان به هنگام کنکاش حمایت کنید، مثل” نام این گل چیست؟ یا چرا کرم ها موقع بارش باران به سطح خاک می
آیند؟
رخدادهای طبیعی را در محیط پیرامون تماشا کردن، خود یک باغچه گل یا سبزی درست کردن، یخ را آب کردن ،آب را
یخ بستن
توجه:وسایلی برای جمع کردن چیزها همراه خود ببرید ذره بین، کیف، قوطی خالی فیلم
مشق رشدی و یادگیری در مدرسه
رفتار خلق داشتن به هنگام کشف کردن، یادگیری ، آزمایش وساختن چیزها و به این ترتیب از شادی هنگام کارها
جریانات واقعی و پیشامدهای طبیعی را بتوان به مرور زمان فهمیدن، توضیح دادن و تعبیر کردن
رفتار درست و مسئولانه در مقابل طبیعت را ادامه دادن
تاثیرات گرفته شده از محیط زیست را با کلم بازگو کردن
از طریق برخورد با مواد و وسایل مختلف، فهم کلی در حوزه های ساختن، تکنیک و تولید اجناس بدست آوردن

دو تا به عقب – یکی به جلو.کودکان به تجربه های واقعی و محسوسی احتیاج دارند تا بتوانند تکالیف ریاضی، مثل جمع و
تفریق کردن را بیاموزند
بچه ها ریاضی یاد می گیرند
کودکان در زندگی روزمره خود با سوالت و موقعیات های مختلفی روبرو می شوند که با ریاضی مربوط می شوند: “چطور
میتوانیم عادلنه تقسیم کنیم؟”،”چه کسی بلندترین برج را ساخته است؟”،5 دفعه دیگه خوابیدن و بعد تولد من
“..است.”، یک ساعت دیگه دنبال من می آیند
کودکان در این موقعیت ها به دنبال روابط، قوانین ونظام هستند و مطابقت های با قوانین ریاضی را کشف می کنند
تفکر ریاضی به کودکان کمک می کند تا دنیا را مرتب کرده و سازمان دهند و همچنین از آن سر در بیاورند
زمان نشان می دهد که کی یک ساعت گذشته است.می توان شمرد که آیا همه به یک اندازه تیله گرفته اند
کودکان ریاضی را از طریق تجارب واقعی،مشاهده و سوالتی یاد می گیرند که در زندگی روزمره با آنها برخورد می کنند
با این تجارب واقعی توانایی آن را بدست می آورند که با چیزهای نا محسوس نیز مانند اعداد و اشکال هندسی برخورد کنند
اعداد و مقدارها را فهمیدن
یک خانه حلزون کشف کردن
خانه حلزون را در دست نگه داشتن
در کودکستان مربیان از موقعیت های روزمره و بازی استفاده می کنند تا مسائل ریاضی را مطرح کنند.آنها به بچه ها
اطلاعات وانگیزه می دهند و کمک می کنند،و برنامه های هدفمند ریاضی ارائه می دهند
در زندگی خانوادگی شما نیز موقعیت هایی را می یابید که برای اندازه گرفتن، وزن کردن، مقایسه کردن، جدا کردن و
شمردن مناسب می باشند
وقت بگذارید تا به هنگام این کاوش های “ریاضی” نزد فرزندتان باشید و برای سوالت او و کمک های لزم حضور داشته
باشید
فرزند شما شاید الان مشغول به این فکر است که آیا هزارپا واقعا” هزار پا دارد یا آیا دو اسکناس 5 هزار تومانی و یک اسکناس
10 هزار تومانی ارزش برابر دارند

تجارب بازی و یادگیری در مدرسه

مقدارها:بازی هایی که در آن چیزی را از ظرفی به ظرف دیگر می ریزد، یا در مقدار زیادی از چیزی غوطه می خورد،
وزن کردن و اندازه گرفتن به هنگام بازی آشپزی، در بازی خرید و فروش در فروشگاه
فضا و اشکال:”سرزمین های ورزشی”، مواد ساختن چیزها، “نقشه گنج” کشیدن
زمان:زمان را با ساعت شنی اندازه گرفتن ، ساعت زنگدار، نمودارهای برنامه روزمره
طرح ها و ترتیب ها:اشکالی در طبیعت پیدا کردن، زنجیره درست کردن، طرح هایی چیدن
جدا کردن،دسته بندی کردن:جعبه های جداسازی، تکالیف دسته بندی، ومرتب کردن چیزها، مثل” همه حیوانات خانگی در
یک حصارگاه هستند
اعداد و ارقام:به تعداد اعداد “پریدن”، اعداد را لمس کردن، اندازه گیری با خط کش ها و مترها
به این ترتیب از فرزندتان در خانواده حمایت می کنید
(کمک کردن در آشپزخانه (وزن کردن، تخم مرغ ها را شمردن، هنگام کارهای پیشه وری با متر یا ابزار دیگر
دوچرخه سواری کردن، از جایی بال رفتن، تاب خوردن
“تکالیف جستجو:”چسب در دومین کشو از پایین است
،ساختن با لگو، ریل آهن
،با یکدیگر ساعت را خواندن، به تقویم نگاه کردن
اسباب بازی ها را مرتب کردن، قاشق،چنگال ها را سر جایش گذاشتن
کلکسیون از چیزی درست کردن
،بازی های با تاس،شمردن، بشقاب ها، وسایل بازی و شمع های تولد
اعداد و ارقام را کشف کردن مثل” پلک خانه، کارت تولد، اتکت قیمت ها، با شمارش معکوس شمردن
تکالیف رشدی و یادگیری در مدرسه
استفاده عملی از ریاضی را تجربه کردن
قابلیت درک و فهم محیط اطراف
ارتباط بین وقایع را شناختن و ترکیبات با قاعده بوجود آوردن
پرورش طرز تفکر منتقدانه و تجزیه تحلیل کردن مشکلت
توانایی های خلق را بدست آوردن از طریق:اعمال کاوشگرانه، ساده و سازنده
به کیفیت و چگونگی محیط زیست با کمک اعداد، اندازه ها و کارها راه پیدا کردن[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

لطفا نظرخود را باما در میان بگذارید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵