ویار بارداری

خانم های باردار در اوایل بارداریممکن است نتوانند وعده غذایی صبحانه را هر روز تحمل کنند البته بعضی از خانم ها در هنگام شب دچار مشکل می شوند . سعی کنید تعداد وعده های غذایی را بیشتر و حجم آنرا کاهش دهید غذاهای نرم مثل موز و پلو راحت تر تحمل می شوند . ویار در همه افراد وجود ندارد و همیشه نیز به ساعات آغازین روز مربوط نمی شود .