نکات بارداری

توجه به نکات ضروری دوران بارداری سبب به حداقل رسیدن عوارض جانبی در خانم های باردار یا شیرده می شود . مادران باردار میبایست در مصرف داروهای مجاز با پزشک خود مشورت کنند و تحت هیچ شرایطی در سه ماهه اول دارو بدون مصرف پزشک مصرف نکنند.و در دوران شیردهی دارو های خوراکی را پس از شیردادن به نوزاد یا قبل از خواب طولانی نوزاد مصرف کنند .