عدم تطابق کالا با سفارش
در صورتى‌که عليرغم کليه تمهيدات و پيش‌بينى‌ها، از جمله انتخاب بازرس مستقل و صدور گواهى‌نامه بازرسى از جانب وي، وقتى کالا به مقصد رسيد. معلوم شد که کالا با شرايط قرارداد خريد مطابقت ندارد و يا داراى اشکالات خاصى است. چه بايد کرد؟
در اين حالت خريدار بايد با دقت اقدامات زير را انجام دهد:
۱. کالا را از گمرک ترخيص نکند و از هرگونه تغيير و تحول و جابجائى و انتقال آن خوددارى نمايد.
۲. روش و عملياتى که طى آن وجود ايراد يا نقص يا اشکال يا عدم تطابق کالا معلوم شده است را بررسى نمايد.
۳. مدارک و تعهدات فروشنده در رابطه با مشخصات کالا و همچنين مدارکى که نشانگر ابلاغ اين مشخصات به فروشنده مى‌باشد را جهت حصول اطمينان بيشتر مجدداً بررسى نمايد.
۴. بررسى شود که اشکال پيش آمده آيا بر اثر اهمال فروشنده است تا احتمالاً براثر حمل، تخليه، جابجائي، بارگيرى و يا انباردارى به وجود آمده است.
۵. در صورت حصول اطمينان از کوتاهى فروشنده، مراتب را فوراً به وى به اطلاع داده و ضمناً مسؤوليت‌هاى او را نسبت به اجراء تعهدات خود يادآورى و درخواست نمايد که موضوع سريعاً توسط فروشنده بررسى و دلايل به وجود آمده آن را اعلام نمايد.

.